Блог

Білінгівальне навчання з 4 років

Білінгівальне навчання з 4 років

Білінгвізм - це володіння двома і більше мовами.

Білінгвальне навчання є одним з найбільш перспективних методів виховання і здобуття освіти, а також важливою умовою подолання мовного бар’єру і академічних успіхів школярів.

Білінгівальне навчання з 4 років

Білінгвальне навчання забезпечує якісний стрибок учнів в культурному і розумовому розвитку. Діти накопичують культурний і мовний досвід, що дозволяє успішно адаптуватися до інших культур і соціального оточення.

В ході білінгвального навчання відбувається взаємовплив, взаємопроникнення, усвідомлення загального і специфічного носіїв різних мов і культур. Школярі-білінгви мають більш широкий культурний кругозір, ніж інші їх однолітки. Вони набагато відкритіші для культурного обміну. Особливо помітно це при двомовному навчанні обдарованих людей.

Оволодіння більш ніж однією мовою робить позитивний вплив на учнів в лінгвістичному, культурному та когнітивному відношенні, дозволяє поліпшити умови успішного освіти. Учні, які освоюють дві мови, спочатку знаходяться в менш вигідному становищі порівняно зі своїми одномовними однолітками. Але тільки-но почавши впевнено говорити на обох мовах, не тільки наздоганяють, а й переганяють їх в інтелектуальному розвитку.

Ольга Дмитрів

Ольга Дмитрів

Директор школи Bilingual International STEM School, психолог, педагог