На що опираємось навчаючи школярів | Bilingual STEM School На що опираємось навчаючи школярів - Блог - Bilingual STEM School

На що опираємось навчаючи школярів

На що опираємось навчаючи школярів
Ольга Дмитрів

Ольга Дмитрів

Директор школи Bilingual STEM School, психолог, педагог

У законі України «Про освіту», розробленому на основі Концепції «Нова українська школа», проголошено курс на впровадження компетентнісного підходу до освіти. Робота в Bilingual STEM School спрямована на формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

  • вільне володіння державною мовою та іноземними мовами
  • математична компетентність
  • компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій
  • інноваційність; екологічна компетентність
  • інформаційно-комунікаційна компетентність
  • навчання впродовж життя
  • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей
  • культурна компетентність
  • підприємливість та фінансова грамотність
  • інші компетентності, передбачені стандартом освіти

На що опираємось навчаючи школярів

Навчальний процес у Bilingual STEM School спрямований на розвиток природних здібностей учнів в умовах сучасного освітнього простору і відбувається завдяки формуванню компетентності продуктивної творчої діяльності. Ранній розвиток творчих здібностей робить усе подальше навчання в школі усвідомленим, сприяє правильному фаховому вибору, стимулює потребу у творчій і дослідницькій роботі. Для реалізації компетентнісного підходу до навчання вчителі Bilingual STEM School сприяють розвитку зацікавленості кожного учня в роботі за допомогою чіткої мотиваційної установки, використовуючи інтерактивні , прогресивні форми й методи навчальної діяльності, стимулюючи учнів висловлювати свої думки без страху за неправильну відповідь. Важливим також є вміння вчителів школи створювати такі ситуації, які дають можливість кожному учневі проявити ініціативу, самостійність. Навчальний процес у Bilingual STEM School націлений на надання дитині можливості поліпшити свій результат, можливість особистого зросту і просування вперед. Кожне таке просування ми вважатимемо учбовим досягненням.