Програма STEM садку: ліінії розвитку | Bilingual STEM School Програма STEM садку: ліінії розвитку - Блог - Bilingual STEM School

Програма STEM садку: ліінії розвитку

Програма STEM садку: ліінії розвитку
Христина Супрун

Христина Супрун

Вихователь, психолог у Bilingual STEM School

Програма виховання, навчання та розвитку дітей раннього віку «Крок у світ»

Програма «Крок у світ» забезпечує здійснення всебічно гармонійну навчально-виховну роботу з малюками із застосуванням інтегрованого підходу. Програма відповідає сучасним реаліям дошкільної освіти, містить у собі п’ять освітніх ліній розвитку, де включені усі аспекти розвитку, забезпечують змістову цілісність, системність, послідовність та ускладнення програмового матеріалу.

Освітні лінії розвитку:

 • Соціальний розвиток дитини.
 • Дитина у природному довкіллі.
 • Сенсорно – пізнавальний простір дитини.
 • Розвиток мовлення дитини
 • Художньо – продуктивна діяльність.

Програма STEM садку: ліінії розвитку

Перша освітня лінія розвитку – «Соціальний розвиток дитини».

На цьому етапі в основному формується потреба дитини у спілкуванні з однолітками. Найбільше це проявляється через ігрову діяльність, та інколи присутньою є сюжетно-рольова гра. Дитина урізноманітнює свої навички самообслуговування, розширюється коло спілкування, закладаються основи моральної поведінки, засвоюються прийнятні правила та засоби спілкування із дорослими.

Ми будемо формувати уявлення про те, що таке добре, а що погано; розвивати почуття шанобливого ставлення до своєї сім’ї, однолітків, друзів; любов та співчуття до всього живого; вчити вживати слова ввічливості; вчити організовувати та прибирати свій простір; вчити правильної поведінки у громадських місцях; культура побуту; любов до себе.

Друга освітня лінія розвитку – «Дитина у природному довкіллі»

У дитини третього року життя розширюється коло об’єктів, які привертають її уяву, підвищується цікавість до усіх явищ природи. Найбільше привертає увагу все, що рухається, змінюється, розкриваючи якісь нові свої властивості.

 • Ми будемо формувати уявлення про об’єкти та явища природи;
 • Формувати уявлення про свійських та диких тварин;
 • Формувати поняття про те, що природу потрібно берегти;
 • Давати початкові знання про всесвіт.

Третя освітня лінія розвитку – «Сенсорно – пізнавальний простір дитини»

Дитина на третьому році життя набуває інтенсивного розвитку сенсорних можливостей. У неї збагачується уявлення про колір, величину та інші властивості предметів. Розвивається зорова, тактильна і кінестетична чутливість, координуються рухи рук та очей, фонематичний і музичний слух. Сприймання предметів набуває більш цілісного характеру.

 • Ми будемо вчити дітей обстежувати предмети на дотик, смак, впізнавати їх за допомогою зору слуху та ін.;
 • Ознайомлювати дітей із якостями, ознаками, властивостями предметів та відношення між ними;
 • Формувати вміння розрізняти предмети за кольором, розміром, формою.
 • Формувати вміння узагальнювати, розв’язувати наочно-практичні завдання.
 • Cприяти набуттю різноманітних сенсорних вражень.

Четверта освітня лінія розвитку – «Розвиток мовлення дитини»

Важливе значення для повноцінного розвитку дитини має своєчасне оволодіння мовою, усім різноманіттям її виражальних і змістових засобів. Незаперечним джерелом мовленнєвого розвитку дитини виступає художня література яка забезпечує та позитивно впливає на всі структурні рівні мовлення, емоційну сферу, сприяє моральному вихованню малюків. Також продовжує вдосконалюватись звукова культура мовлення, збагачується активний словниковий запас, триває подальший розвиток розуміння мовлення, звязне мовлення та мовленнєвий етикет.

 • Ми будемо вчити дітей розмовляти чітко, зрозуміло, не поспішаючи, з відповідним для дитини тембром голосу;
 • Розвивати фонематичний слух та мовленнєве дихання;
 • Розвивати здатність слухати і розуміти мову дорослого;
 • Збагачувати словник різними частинами мови;
 • Вчити правильно узгоджувати слова у реченні, вживати відмінкові закінчення у словах;
 • Підтримувати та розвивати діалогічне мовлення дітей;
 • Вчити відповідати на запитання, відтворюючи зміст художнього твору.

П’ята освітня лінія розвитку – «Художньо – продуктивна діяльність»

Дитина на третьому році життя спостерігає за діями дорослого, починає виявляти інтерес до художньо-творчих дій, намагається наслідувати його. В цій лінії розвитку ми будемо розвивати:

 • Образотворчу діяльність (малювання, ліплення, аплікація, конструювання);
 • Музична діяльність ( слухання, співи, музично-ритмічні рухи, звучання музичних інструментів);
 • Театральна діяльність ( різні види театру, перевтілення в ігрову роль, передавання своїх емоцій, почуттів жестами та інтонацією, звуконаслідування, ігри-драматизації, ігри-інсценізації).